Usunięcie mostka sieciowego w Windows

Problem: W połączeniach sieciowych jest widoczny Mostek Sieciowy, już nie używany. System nie potrafi go usunąć. Rozwiązanie 1: Usunąć urządzenie w Menedżerze Urządzeń, w drzewku kart sieciowych. Rozwiązanie 2: Edycja rejestru, wcześniej kopia. W kluczu: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{dlugi_nr_id}\Connection znajdują się karty i połączenia sieciowe. Trzeba namierzyć właściwe i usunąć.

VIM i zmiana domyślnego edytora w Debian

Instalacja standardowa z repo Debiana: root@protector:~# aptitude install vim Wyedytujmy sobie jeszcze plik konfiguracyjny VIM’a aby włączyć kolorowanie składni, polepszyć wyszukiwanie, uruchomić wczytywanie wtyczek i włączyć otwieranie pliku w miejscu ostatniego zapisu: root@protector:~# vim /etc/vim/vimrc Zmieniamy domyślny edytor w systemie na przygotowanego VIM’a za pomocą: root@protector:~# update-alternatives –config editor There are 3 choices for the … Czytaj dalejVIM i zmiana domyślnego edytora w Debian

Żródła apt w Debian Squeeze 6.0

Ku pamięci przy aktualizacji z Lenny zamieszczam sobie i innym: root@protector:~# cat /etc/apt/sources.list # deb http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze main contrib non-free deb-src http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze main contrib non-free deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free # squeeze-updates, previously known as ‚volatile’ deb http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze-updates main deb-src http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze-updates main