Ubuntu Server 12.10 static IP i DNS

W Ubuntu Server 12.10 nawet jeśli nie korzystamy z klienta DHCP to po każdym restarcie jest czyszczony plik /etc/resolv.conf.

Przy statycznej konfiguracji IP wpisy serwerów DNS należy więc umieścić razem z konfiguracją adresu IP w /etc/network/interfaces.

root@serwer:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.0.0.3
    network 10.0.0.0
    netmask 255.0.0.0
    broadcast    10.255.255.255
    gateway 10.0.0.1
    dns-nameservers 10.0.0.1  10.0.0.2
    dns-search   domain.local

Przykładowy wpis.

Dużo innych opcji dostępnych na stronie man. Co ciekawe wpisu o DNS tam akurat nie ma.

root@serwer:~# man interfaces

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.