Polonizacja Slackware

Po latach błędów i wypaczeń postanowiłem przeprosić się z dystrybucją, od której zaczynałem przygodę z Linux. Chodzi o Slackware Linux.

Wcześniej normalnym było pracowanie z kodowaniem znaków w standardzie ISO-8859-2. Teraz standardem jest UTF-8. Poniżej znajduje się krótki opis konfiguracji Slackware 14.1 w wersji 64-bit na język polski z kodowaniem UTF-8.

Konfiguracja LILO.

Upewniamy się, że w pliku konfiguracyjnym LILO (/etc/lilo.conf) jest dodany wpis vt.default_utf8=1 do opcji kernela:

root@junktown:~# cat /etc/lilo.conf | grep append
append=" vt.default_utf8=1"

Jeśli nie ma to dopisujemy, zapisujemy plik i przeładowujemy LILO.

Zmienna systemowa LOCALES.

Edytujemy plik w lokalizacji /etc/profile.d/lang.sh tak aby definiował zmienne na język polski (pl_PL.utf8):

export LANG=pl_PL.utf8
export LC_ALL=pl_PL.utf8

Domyślna czcionka ekranowa.

Domyślną czcionkę ekranową definiujemy w pliku /etc/rc.d/rc.font:

setfont -v lat2-16.psfu.gz

Mapa klawiatury.

Musimy jeszcze skonfigurować polską klawiaturę w pliku /etc/rc.d/rc.keymap:

if [ -x /usr/bin/loadkeys ]; then
 /usr/bin/loadkeys pl2.map
fi

 

Teraz najprościej uruchomić maszynę ponownie w celu wprowadzenia zmian w życie.

Ubuntu Server 12.10 static IP i DNS

W Ubuntu Server 12.10 nawet jeśli nie korzystamy z klienta DHCP to po każdym restarcie jest czyszczony plik /etc/resolv.conf.

Przy statycznej konfiguracji IP wpisy serwerów DNS należy więc umieścić razem z konfiguracją adresu IP w /etc/network/interfaces.

root@serwer:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.0.0.3
    network 10.0.0.0
    netmask 255.0.0.0
    broadcast    10.255.255.255
    gateway 10.0.0.1
    dns-nameservers 10.0.0.1  10.0.0.2
    dns-search   domain.local

Przykładowy wpis.

Dużo innych opcji dostępnych na stronie man. Co ciekawe wpisu o DNS tam akurat nie ma.

root@serwer:~# man interfaces

VM Tools na Debian 6.0.5 Squeeze

Instalacja narzędzi VM Tools na maszynie wirtualnej GNU/Linux Debian 6.0.5 Squeeze w środowisku wirtualnym VMware nie powinna przysporzyć kłopotów.
Trzeba tylko pamiętać o zainstalowaniu wcześniej potrzebnych paczek.

aptitude install build-essential
aptitude install linux-headers-'uname -r'

Instalujemy pakiet narzędzi i bibliotek potrzebnych do kompilacji modułu, oraz linux-headers dla naszej wersji jądra. Wersje jądra możemy sprawdzić poleceniem uname -r.
Potem pozostaje nam tylko podmontować płytę z narzędziami za pomocą vSphere, rozpakować instalator i uruchomić.

mount /dev/cdrom
cp /media/cdrom/VMwareTools-.gz /root/
tar xzf VMwareTools-.gz
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

Na świeżym systemie instalacja przebiega bez problemów.

VIM i zmiana domyślnego edytora w Debian

Instalacja standardowa z repo Debiana:

root@protector:~# aptitude install vim

Wyedytujmy sobie jeszcze plik konfiguracyjny VIM’a aby włączyć kolorowanie składni, polepszyć wyszukiwanie, uruchomić wczytywanie wtyczek i włączyć otwieranie pliku w miejscu ostatniego zapisu:

root@protector:~# vim /etc/vim/vimrc

Zmieniamy domyślny edytor w systemie na przygotowanego VIM’a za pomocą:

root@protector:~# update-alternatives --config editor
There are 3 choices for the alternative editor (providing /usr/bin/editor).

 Wybór    Ścieżka      Priorytet Status
------------------------------------------------------------
* 0      /bin/nano      40    tryb auto
 1      /bin/nano      40    tryb ręczny
 2      /usr/bin/vim.basic  30    tryb ręczny
 3      /usr/bin/vim.tiny  10    tryb ręczny

Naciśnij Enter, aby pozostawić bieżący wybór[*], albo wpisz wybrany numer:2

VIM gotowy do pracy.

Żródła apt w Debian Squeeze 6.0

Ku pamięci przy aktualizacji z Lenny zamieszczam sobie i innym:

root@protector:~# cat /etc/apt/sources.list
# 
deb http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

# squeeze-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze-updates main

vnStat – monitorowanie łącza w konsoli

Czasem potrzebujemy sprawdzić aktualną prędkość łącza na serwerze, lub szybko podejrzeć statystyki transferu za ostatni okres. Na przykład w celu określenia tendencji zmian. Pracujemy w terminalu i nie mamy dostępu do systemu monitorowania, lub nie chce się nam go otwierać. Chcemy mieć informację natychmiast, tu i teraz.

Jest przyjemne i szybkie rozwiązanie. Narzędzie do pracy w CLI vnStat.

Możliwości programu:

 • prezentowanie ruchu live na interfejsie (prezentowanie aktualnej prędkości);
 • pokazanie sumarycznych statystyk dziennego transferu danych z ostatniego miesiąca;
 • pokazanie sumarycznych statystyk miesięcznego transferu danych z ostatniego roku;

Wszystko to za pomocą prostego polecenia w konsoli, wyciągnięte prosto z jądra.
Czytaj dalej vnStat – monitorowanie łącza w konsoli