Usunięcie mostka sieciowego w Windows

Problem: W połączeniach sieciowych jest widoczny Mostek Sieciowy, już nie używany. System nie potrafi go usunąć. Rozwiązanie 1: Usunąć urządzenie w Menedżerze Urządzeń, w drzewku kart sieciowych. Rozwiązanie 2: Edycja rejestru, wcześniej kopia. W kluczu: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{dlugi_nr_id}\Connection znajdują się karty i połączenia sieciowe. Trzeba namierzyć właściwe i usunąć.